ระบบสมัครสอบออนไลน์โรงเรียนของท่าน

081-978-5969โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ
National Academic Test Program (NAT)

โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) หรือ National Academic Test Program (NAT) คือ โครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรพัฒนาการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสอบการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการของเยาวชนในประเทศไทยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และประเมินความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน

กำหนดการ

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
สมัครสอบได้ที่
1. www.natprogram.com
2. Line ID : @natprogram

การชำระเงินค่าสมัคร
> ค่าสมัครสอบ 1 วิชา 250 บาท, 2 วิชา 450 บาท, 3 วิชา 600 บาท
> ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด เลขที่บัญชี 407-817021-5
การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
> ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
> ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

> ผู้สมัครสามารถตรวจเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2564
> ตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.natprogram.com >> เลือกเมนูสอบแข่งขัน >> เลือกพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

สอบแข่งขันวันที่ 6 มีนาคม 2564

> ประกาศผลสอบในวันที่ 19 เมษายน 2564
> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ www.natprogram.com >> เลือกเมนูสอบแข่งขัน >> เลือกผลสอบ

สมัครสอบแข่งขัน ดูข้อมูลสนามสอบ

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

    Untitled Document

ภาพการมอบรางวัล

    Untitled Document