081-978-5969

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document

ประกาศผลคะแนนสอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 สามารถตรวจสอบได้ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 . พิมพ์ประกาศนียบัตร สามารถพิมพ์ได้ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 . ทาง https://www.natprogram.com/point/ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าสู่ระบบ . กรณีผู้สอบท่านใดพบปัญหาในการดูผลคะแนนสอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางช่องทาง Line Official เท่านั้น Line ID: @natprogram ภายในวันที่ 19 – 20 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 18.00 น. โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 1. ชื่อ-สกุล 2. เลขประจำตัวประชาชน 3. ระดับชั้น 4. วิชาที่พบปัญหา . #สวช #โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ #nat #natprogram #สพฐ #วิชาการสร้างโอกาส #พัฒนาประเทศชาติสู่สากล